zurück zum Plan

 

XS - Theater-AG für Kinder und Jugendliche am XL TEATR
Titel: Fühlt - fühlt nicht
Das Hauptthema von dem Stück sind gesellschaftliche und familiäre Schwierigkeiten, die junge Menschen überwinden müssen. Der Ausgangspunkt sind die Emotionen die uns in verschiedenen Momenten unseres Lebens begleiten, wie auch die Ideen dafür, wie wir mit ihnen klar kommen können.
Die mittlere AG-Gruppe (8-12 Jahre)
Es spielen: Gabrysia Folman, Natasza Zajączkowska, Hania Ulcyfer, Stefania Kazimierska
Gruppenleitung: Agata Augustynowicz

Titel: Sag ich Dir…
Die Welt ist kommisch, schrecklich, traurig… Die Welt ist schön, berührend, lustig… voller Hoffnung. Mit Zärtlichkeit betrachten wir, was um uns herum ist, was uns überrascht, berührt, nachdenklich macht. Mit Zärtlichkeit betrachten wir unsere Nächsten, die Schulkameraden, die Lehrer, die Menschen in den Straßen. Wir sagen Dir, was wir sehen - sei auch ein zärtlicher Beobachter.
Die größere AG-Gruppe (13-17 Jahre)
Es spielen: Karina Fidelus, Zosia Konstantynowicz, Maja Stężycka, Hania Szymanek, Mateusz Preibisz, Alicja Kazimierska, Antoni Szumski
Gruppenleitung: Izabela Górska

***
XS THEATRE GROUP FOR CHILDREN AND YOUTH AT TEATR XL

Title: FEELING - NOT FEELING
The leading topic of the show is home and social problems that young people need to cope with. The emotions, which accompany us at various moments of our life and the ways of managing them are the starting point for it. 
The middle theatre group (age 8-12)

Casting: Gabrysia Folman, Natasza Zajączkowska, Hania Ulcyfer, Stefania Kazimierska
Group leader: Agata Augustynowicz

Title: I’LL TELL YOU…
The world is strange, scary, sad. The world is beautiful, moving, funny… full of hope.
We are watching tenderly things that surround us, moves us, makes us reflect. Tenderly, we arę watching our beloved one’s, school-mates, teachers, people in streets. We will tell You what we can see - become a tender watcher.
The older theatre group (age 13-17)
Casting: Karina Fidelus, Zosia Konstantynowicz, Maja Stężycka, Hania Szymanek, Mateusz Preibisz, Alicja Kazimierska, Antoni Szumski
Group leader: Izabela Górska

***

OGNISKO TEATRALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY XS W XL TEATR

2 grupy ogniska- ( średnia 8-12lat i starsza 13-17 lat) Przygotowują każda swój pokaz.

tytuł: CZUJE- NIE CZUJE
Tematem przewodnim spektaklu są trudności, z jakimi młode osoby muszą borykać się w kontekście relacji społecznych i rodzinnych. Punktem wyjścia są emocje, które towarzyszą nam w różnych momentach życia oraz sposoby, jakimi możemy sobie z nimi radzić.

Grupa średnia ogniska (8-12 lat)
Występują: Gabrysia Folman, Natasza Zajączkowska, Hania Ulcyfer, Stefania Kazimierska
Opieka: Agata Augustynowicz

tytuł: POWIEM CI…
Świat jest dziwny, straszny, smutny… Świat jest piękny, wzruszający, zabawny… pełen nadziei
Czule obserwujemy to co nas otacza, co nas zadziwia, zastanawia i porusza. Obserwujemy czule naszych najbliższych, szkolnych kolegów, nauczycieli, ludzi na ulicach. Powiemy Ci co widzimy – też bądź czułym obserwatorem.
Grupa starsza ogniska (13-17 lat)
Występują: Karina Fidelus, Zosia Konstantynowicz, Maja Stężycka, Hania Szymanek, Mateusz Preibisz, Alicja Kazimierska, Antoni Szumski
Opieka: Izabela Górska

livestream